Nawigacja

Aktualności

11.08.2022Nauka dla biznesu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dziewiętnastu metrologów GUM zakwalifikowanych do VI edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy”!

Udział w programie to ważne osiągnięcie wpisujące się w strategię GUM, której istotną częścią są: nadanie szczególnego priorytetu działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii, doskonalenie kompetencji naukowo-badawczych, wdrażanie nowych metod pomiarowych, transfer technologii oraz szeroka współpraca z otoczeniem gospodarczym.

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

Metrolodzy GUM, we współpracy z uczelniami, będą przygotowywać rozprawy doktorskie, których rezultaty zostaną wdrożone w GUM. Do współpracy przystąpiły następujące uczelnie: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska.

Czym jest doktorat wdrożeniowy?

Program został uruchomiony w 2017 roku. Poza standardową ścieżką przygotowania pracy doktorskiej pod okiem promotora, daje on możliwość realizacji doktoratu we współpracy z zatrudniającymi doktorantów przedsiębiorcami lub innymi podmiotami. Na ten cel ministerstwo co roku przeznacza specjalne środki finansowe. Osoba, ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora, ma możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej, która może pomóc rozwiązać praktyczny problem technologiczny, istniejący w przedsiębiorstwie/podmiocie, w którym ta osoba jest zatrudniona lub usprawnić funkcjonowanie takiego podmiotu. Doktorant pracuje jednocześnie w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni. Otrzymuje podwójne wynagrodzenie - za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z ministerstwa.

Co zyskuje przedsiębiorca?

Przede wszystkim możliwość zatrudnienia specjalisty z danej branży, posiadającego obszerną wiedzę na temat zagadnienia naukowego, które jest przedmiotem doktoratu wdrożeniowego i rozwiązać problem, z którym przedsiębiorca borykał się w praktyce lub wdrożyć oryginalne rozwiązania. Dzięki programowi przedsiębiorca może pozyskać utalentowanych specjalistów i skorzystać z ich wiedzy i umiejętności.

Program będzie realizowany w ramach modułu:

„Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – wsparcie przygotowywanych rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik
pomiarowych.

Oto pełna lista 479. Wnioskodawców, wraz z tytułami projektów badawczych, zakwalifikowanych do VI edycji programu "Doktorat wdrożeniowy":

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskodawcow-ktorzy-zostali-zakwalifikowani-do-vi-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy

do góry