Nawigacja

Aktualności

GUM podpisuje umowy z kolejnymi uczelniami

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Uczelnie otrzymujące środki od Ministra Edukacji i Nauki w programie Polska Metrologia podpisują z GUM umowy o współpracy.

Uczelniom, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie Polska Metrologia, ogłoszonym na podstawie Komunikatu z dnia 2 listopada 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki, są obecnie przekazywane środki na realizację zwycięskich projektów metrologicznych.

Kolejnym krokiem jest zawarcie pomiędzy GUM a uczelniami umów potwierdzających współpracę przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych.

22 lipca 2022 roku Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zbigniew Koruba podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Politechniki Świętokrzyskiej Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury o wartości 750 000 złotych.

Zgodnie z zapisami umowy zaplanowana jest wymiana wiedzy, konsultacje i doradztwo, a także udział pracowników GUM w pracach zespołów projektowych i prowadzonych pracach badawczych.

Przewidywanym efektem współpracy będzie wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w związku z realizacją ww. projektów oraz publikacja artykułów na ich temat w czasopiśmie naukowym Głównego Urzędu Miar.

Program Polska Metrologia został ustanowiony w ubiegłym roku. To wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Łącznie przesłano 83 wnioski, finalnie dofinansowanie otrzymało 26 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.  

  •  Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zbigniew Koruba podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Politechniki Świętokrzyskiej Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury o wartości 750 000 złotych.
  •  Prezes GUM, prof. J. Semaniak i Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Zbigniew Koruba podpisali umowę, która określa zasady współpracy przy projekcie badawczym Politechniki Świętokrzyskiej Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury o wartości 750 000 złotych.
do góry