Nawigacja

Aktualności

21.06.2022Pierwszy konkurs programu Polska Metrologia rozstrzygnięty

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Polska Metrologia”. Do finansowania skierowano 26 projektów o wartości ponad 21 mln zł.

Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 26 projektów o łącznej wartości 21 229 839,60 zł.

Minister Edukacji i Nauki ustanowił program pod nazwą „Polska Metrologia” w listopadzie 2021 r. Pierwszy nabór wniosków trwał od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkami formalnymi konkursu są m.in. pozytywna opinia Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki oraz współpraca z Prezesem GUM przy wdrażaniu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

do góry