Nawigacja

Aktualności

Zakończyła się 1. kadencja Rady Metrologii

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Rada Metrologii, działająca przy Prezesie GUM, została powołana na podstawie przepisów ustawy Prawo o miarach, jako podmiot wspierający rozwój metrologii w Polsce.

Pierwsze posiedzenie Rady Metrologii odbyło się 8 września 2017 roku w siedzibie Głównego Urzędu Miar. Podczas inauguracyjnego posiedzenia uczestnicy otrzymali podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego akty powołania. Przewodniczącą 1. kadencji Rady Metrologii została prof. Ewa Bulska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (UW), kierująca od 2005 roku Centrum Metrologii Chemicznej przy tej uczelni, a od 2013 roku pełniąca funkcję Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Członkini Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) oraz przewodnicząca Zespołu Spektrometrii Atomowej KChA PAN. Poza tym członkini Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz zarządu międzynarodowej organizacji Eurolab. 

Łącznie w Radzie Metrologii zasiada 16 osób reprezentujących struktury państwowe, przemysł i naukę. Podczas 12 posiedzeń Rada podjęła uchwały dotyczące m.in. zaopiniowania czteroletnich strategicznych planów działania Głównego Urzędu Miar na lata 2022–2025 i 2018–2021 oraz planów i sprawozdań rocznych, dotyczących działalności urzędu w latach 2018–2021.

Podczas ostatniego Posiedzenia, w dniu 13 czerwca 2022 r. w Kielcach, Przewodnicząca Rady w krótkim wystąpieniu podsumowała pięcioletnią działalność Rady, jednocześnie dziękując jej członkom za aktywne uczestnictwo w posiedzeniach i za zaangażowanie w opiniowanie działalności merytorycznej administracji miar, a Kierownictwu i pracownikom GUM za owocną współpracę, organizację posiedzeń i przygotowywanie merytorycznych materiałów.

Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak przekazał podziękowania Przewodniczącej i członkom Rady za ich pracę oraz wkład w określanie kierunków rozwoju krajowej metrologii. Wyraził przekonanie, że wypracowane podczas trwania kadencji wysokie standardy działań trwale wpłynęły na rozwój polskiej administracji miar oraz, że z doświadczeń i dorobku Rady będą czerpać w przyszłości inspirację nie tylko jej następcy, ale cała służba miar.

 

do góry