Nawigacja

Aktualności

Porozumienie z Centralnym Wojskowym Ośrodkiem Metrologii

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Współpraca dotyczy usług wzorcowania przyrządów pomiarowych, usług szkoleniowych i porównań międzylaboratoryjnych.

Dzisiaj, 3 czerwca 2022 roku prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM oraz płk Tomasz Litwinko, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii (CWOM) podpisali porozumienie o współpracy w zakresie realizacji usług:

 • wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • porównań międzylaboratoryjnych,
 • usług szkoleniowych personelu CWOM,
 • konsultacji technicznych.

Przedmiotem działalności metrologicznej CWOM w resorcie obrony narodowej jest zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów, jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno–technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki. Cel ten jest głównie realizowany poprzez utrzymywanie wojskowych wzorców pomiarowych odniesienia oraz zapewnienie spójności pomiarowej wyposażenia pomiarowego stosowanego do bezpośredniej obsługi technicznej SpW, drogą porównań za pośrednictwem tych wzorców z państwowymi i międzynarodowymi wzorcami jednostek miar.

 • prof. J. Semaniak, Prezes GUM i płk Tomasz Litwinko, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii prof. J. Semaniak, Prezes GUM i płk Tomasz Litwinko, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
  prof. J. Semaniak, Prezes GUM i płk Tomasz Litwinko, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
 • prof. J. Semaniak, Prezes GUM i płk Tomasz Litwinko, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
 • prof. J. Semaniak, Prezes GUM i płk Tomasz Litwinko, Dyrektor Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
do góry