Nawigacja

Aktualności

31.05.2022Nowelizacja ustawy Prawo o miarach podpisana przez Prezydenta RP

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Podstawowe zadania Prezesa Głównego Urzędu Miar zostały rozszerzone o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

27 maja 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, na mocy której podstawowe zadania Prezesa Głównego Urzędu Miar zostały rozszerzone o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

Prezes GUM będzie mógł występować jako wnioskodawca, również w konsorcjum z innymi podmiotami, w konkursach na realizację projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ustawa wchodzi w życie 9 czerwca 2022 roku.

Link do nowelizacji

do góry