Nawigacja

Aktualności

23.05.2022Posiedzenie KRPUT

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 20-21 maja 2022 r. Prezes GUM prof. Jacek Semaniak wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), które odbyło się w Krakowie, w murach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgromadzenie plenarne KRPUT odbywa się dwa razy w roku. Podczas spotkań rektorzy debatują nad najważniejszymi sprawami związanymi ze szkolnictwem wyższym, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

Prezes GUM przedstawił ofertę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w kontekście tworzenia wspólnej przestrzeni badawczej i współpracy z uczelniami technicznymi i instytutami badawczymi w realizacji projektów metrologicznych.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, działających na terenie Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to działające od 1989 roku (pod obecną nazwą od 1996 r.) stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Jego celem jest m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. KRPUT występuje wobec organów władzy państwowej w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych, wypracowuje i przedstawia organom wszystkich szczebli opinie, dezyderaty i rezolucje oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, prowadzące do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej.

 

 

do góry