Nawigacja

Aktualności

31.12.20211 stycznia 1922 roku powstał Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu!

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Właśnie mija 100 lat. Gratulujemy świetnego jubileuszu!

Przed I wojną światową na terenie Wielkopolski działały urzędy wzorcownicze, nad którymi nadzór sprawował Królewsko-Pruski Inspektorat Legalizacyjny w Poznaniu. Powstanie Wielkopolskie, w wyniku którego nastąpiło szybkie zajęcie terenu Wielkopolski przez powstańców, postawiło społeczeństwo polskie przed wyzwaniem zorganizowania życia gospodarczego i administracji państwowej, w tym także administracji miar. W 1918 r. kierownictwo byłego Inspektoratu Legalizacyjnego w Poznaniu pod nową nazwą - Państwowy Urząd Wzorcowniczy objął inż. Leon Prawdzic-Szczawiński. W 1919 r. zorganizowano pierwszy kurs legalizatorski.

Za oficjalną datę powstania Poznańskiego Okręgowego Urzędu Miar przyjmuje się 1 stycznia 1922 r. (dopiero w 1924 r. Nowy Rok został ustanowiony dniem wolnym od pracy).

 

Zakres działania Urzędu, którego kierownictwo objął inż. Jan Werner, wyznaczał teren województwa poznańskiego i pomorskiego wraz z takimi miastami jak: Poznań, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Toruń, Chojnice, Grudziądz i Kartuzy.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność polskiej administracji miar. OUM w Poznaniu podporządkowany został Ministerstwu Przemysłu w Berlinie, a w urzędzie zatrudnieni zostali niemieccy urzędnicy.

Prace polskiej administracji miar na terenie Wielkopolski zostały wznowione w marcu 1945 r. pod kierownictwem inż. Edmunda Skibskiego.

Obecnie Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu obejmuje swoim obszarem działania całe województwo wielkopolskie. Od 1 lipca 2018 r. w jego obszarze zadania realizują Wydziały Zamiejscowe zlokalizowane w Pile, Lesznie, Kaliszu, Gnieźnie i Koninie, utworzone z byłych obwodowych urzędów miar.

do góry