Nawigacja

Aktualności

09.11.2021Strategia EURAMET 2030 publicznie dostępna

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na stronie EURAMET (Stowarzyszenia Europejskich Instytucji Metrologicznych - the European Association of National Metrology Institutes) zamieszczono dokument dotyczący strategii tej organizacji do 2030 r. – EURAMET 2030.

EURAMET, wcześniej znane jako EUROMET, jest Regionalną Organizacją Metrologiczną państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz krajów kandydujących do UE. Celem EURAMET jest koordynacja europejskiej metrologii w zakresie europejskich programów badawczych z tej dziedziny, koordynacja europejskiej infrastruktury metrologicznej, wsparcie europejskiego przemysłu i nauki w zakresie rozwoju metrologii naukowej i stosowanej w kontekście wyzwań społecznych, takich jak ochrona zdrowia, klimatu, energia. Jest to osiągane przez koordynowanie współpracy Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI) w Europie w zakresie badań w dziedzinie metrologii, w szczególności spójności pomiarowej, międzynarodowego uznawania krajowych wzorców pomiarowych i związanych z nimi możliwości pomiarowych, nowych trendów w metrologii, takich jak cyfryzacja.

EURAMET powstał 11 stycznia 2007 r. w Berlinie. Z prawnego punktu widzenia jest to stowarzyszenie zarejestrowane zgodnie z niemieckim prawem, z siedzibą w Brunszwiku. Z dniem 1 lipca 2007 r. stowarzyszenie to przejęło rolę EUROMET, jako Regionalnej Organizacji Metrologicznej (RMO). EUROMET został utworzony w Madrycie w Hiszpanii 23 września 1987 r. i rozpoczął działalność 1 stycznia 1988 r.

Jak wspomniano powyżej, pełne członkostwo w EURAMET jest ograniczone do Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI) państw członkowskich UE i EFTA, krajów kandydujących do UE oraz Komisji Europejskiej. Członkostwo stowarzyszone jest dostępne dla wyznaczonych krajowych instytucji metrologicznych z państw członkowskich, które z różnych powodów nie mogą być pełnoprawnymi członkami oraz Instytucji Desygnowanych.

EURAMET koordynuje działalność metrologiczną na poziomie europejskim, współpracując z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML) i Międzynarodowym Biurem Miar (BIPM). Wśród jego publikacji znajdują się różne przewodniki, dotyczące np. wzorcowań.

Strategia jest dostępna pod adresem https://www.euramet.org/publications-media-centre/documents/ 

do góry