Nawigacja

Aktualności

14.09.2021Trwa 53. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów w Głównym Urzędzie Miar

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Podczas dzisiejszych obrad zaplanowane są dwie sesje naukowe. Zapraszamy do udziału on-line.

W drugim dniu 53. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów będą poruszane tematy:

  • Badania nad innowacyjnymi nanomateriałami w europejskim projekcie 19ENG05 NanoWires z obszaru energii odnawialnej
  • Weryfikacja poprawności działania algorytmu inercyjnego określania współrzędnych z wykorzystaniem rzeczywistego IMU
  • Wyznaczanie czasu przelotu fali temperaturowej w ośrodku dyspersyjnym
  • Ocena możliwości stosowania nowych konstrukcji przepływomierzy piętrzących
  • Pomiary osłabienia hałasu na wybranym stanowisku pracy przy zastosowaniu ekranu dźwiękochłonnego
  • Wizualizacja opływu kształtu geometrycznego
  • Mostek aktywny z dwukanałowym źródłem napięcia do porównań bardzo dużych rezystancji wzorców w stosunku 1:1
  • Minimalizacja błędu rewersji kalorymetrycznego przetwornika wartości skutecznej napięcia przemiennego
 
Zapraszamy do śledzenia transmisji https://lnkd.in/eZmSntUn
do góry