Nawigacja

Aktualności

09.09.202153. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, 13-15 września 2021 r.

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów jest cykliczną konferencją naukową o wieloletniej tradycji, organizowaną przez środowisko naukowe polskich uczelni.

Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służącym dyskusjom na tematy dydaktyczne.

Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią. Każda edycja jest nie tylko okazją do spotkania pracowników wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, ale również przemysłu oraz instytucji zajmujących się pomiarami.

Tematyka konferencji obejmuje:
- rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii,
- zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce,
- wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje,
- pomiary wielkości fizycznych i chemicznych,
- pomiary w biologii i medycynie,
- systemy pomiarowe i diagnostyczne,
- przetwarzanie sygnałów pomiarowych,
- analiza wyników pomiaru i ocena niepewności,
- modelowanie systemów pomiarowych,
- dydaktyka metrologii.

Wszystkie sesje konferencji będą dostępne on-line pod adresem: https://etele.po.edu.pl/mkm2021

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja będzie miała formułę hybrydową. Sesje stacjonarne odbędą się w siedzibie GUM.

53. Międzyuczelnianą Konferencję Metrologów MKM’2021 organizuje Politechnika Opolska.

do góry