Nawigacja

Aktualności

Wizyta delegacji GUM w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Brunszwiku

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 3 sierpnia br. delegacja GUM w składzie: prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM, dr Andrzej Kurkiewicz, p.o. Wiceprezesa GUM oraz dr Marcin Mikiel, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Analiz w Głównym Urzędzie Miar, uczestniczyła w spotkaniach w niemieckim odpowiedniku GUM, PTB.

Podczas wizyty przedstawiciele GUM spotkali się z przedstawicielami kierownictwa PTB, przedstawiając strukturę i zadania GUM oraz kładąc szczególny nacisk na omówienie powstającego w Kielcach Kampusu GUM, którego częścią będą nowoczesne laboratoria i zaplecze szkoleniowe. Ze swojej strony reprezentanci gospodarza przedstawili pokrótce historię PTB i główne kierunki działań, podkreślając sukcesy niemieckiej instytucji. Następnie delegacja GUM zwiedziła laboratoria zajmujące się badaniem źródeł pojedynczych fotonów, odnawialnych źródeł energii (pochodzącej ze słońca), a także laboratoria czasu i częstotliwości oraz promieniowania jonizującego. Zwieńczeniem wizyty była dyskusja na temat możliwości dalszej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami w obszarze m.in. wzajemnych staży, wymiany pracowników oraz wspólnych projektów, jak również omówienie współpracy GUM z Europejskim Stowarzyszeniem Instytucji Metrologicznych (EURAMET), którego sekretariat zlokalizowany jest w PTB w Brunszwiku.

 

fot. na stronie głównej - (źródło: PTB)

 

do góry