Nawigacja

Aktualności

Dystrybucja czasu urzędowego w Polsce

Autor : Bożena Żebrowska-Szumigaj
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W kwietniowym numerze "iT w administracji" ukazał się artykuł autorstwa członków zespołu Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości: dr inż. Macieja Gruszczyńskiego, dr Albina Czubli i Łukasza Czerskiego na temat usługi dystrybucji czasu urzędowego.

Pakiet logotypów: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska (flaga biało-czerwona), Unia Europejska (flaga Unii)

Usługę tę Główny Urząd Miar dostarcza dla sektorów gospodarki wymagających precyzyjnie, nieprzerwanie, wiarygodnie i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund) tj. dla: energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.

Dystrybucja czasu urzędowego wpływa na podniesienie bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji i przechowywanych danych, a status (gwarancja) czasu urzędowego, jest istotny w tych zastosowaniach, w których konieczne jest potwierdzenie wymagań dotyczących synchronizacji do wiarygodnego źródła czasu oficjalnego (np. elektroniczne platformy zamówień publicznych, podpis elektroniczny i monitorowanie ważności certyfikatów).

W artykule zawarto również opis modyfikacji systemu generowania i dystrybucji sygnałów czasu urzędowego w ujęciu technicznym i funkcjonalnym, realizowanych w ramach projektu „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr projektu: POPC.02.01.00-00-0116).

Zachęcamy do lektury obszernego fragmentu publikacji pod linkiem https://itwadministracji.pl/2021/05/12/generowanie-i-dystrybucja-czasu-urzedowego-w-polsce/

Pakiet logotypów beneficjentów, od lewej: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  •  Na zdjęciu widok leżącej gazety z otwartą stroną z artykułem "Generowanie i dystrybucja czasu urzędowego w Polsce".
do góry