Nawigacja

Aktualności

9. Posiedzenie Rady Metrologii

Autor : Teresa Stachurska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

19 marca 2021 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się 9. posiedzenie Rady Metrologii działającej przy Prezesie GUM.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, posiedzenie przeprowadzono w trybie hybrydowym. Najważniejszym wydarzeniem 9. posiedzenia Rady Metrologii było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących pozytywnego zaopiniowania "Sprawozdania z realizacji rocznego planu działania Głównego Urzędu Miar w 2020 r." oraz "Rocznego Planu działania Głównego Urzędu Miar na 2021 r."

Podczas spotkania Prezes GUM omówił zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły w GUM w marcu 2021 r. Dotyczyły one, nadanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, nowego statutu GUM

  •  Zdjęcie sali, na której przy stołach siedzą trzy osoby w maseczkach na twarzach. W tle roll-upy Głównego Urzędu Miar.
do góry