Nawigacja

Aktualności

17.02.2021Główny Urząd Miar nawiązał współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Autor : Weronika Gaweł
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Prezes Głównego Urzędu Miar - prof. dr hab. Jacek Semaniak zawarł z Rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adamem Weintritem Porozumienie o współpracy.

Umowa współpracy między Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Głównym Urzędem Miar. Na zdjęciu po prawej stronie kartka z tekstem porozumienia. Po lewej stronie obwoluta teczki firmowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Współpraca realizowana będzie w szczególności w obszarach dotyczących:

  1. inicjowania i realizowania wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach obopólnego zainteresowania, w szczególności w obszarze metrologii;
  2. praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i przemysłowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
  3. wzajemnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu oraz pracowników GUM;
  4. wzajemnego konsultowania i doradztwa naukowo-technicznego;
  5. transferu wiedzy poprzez współorganizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych;
  6. organizacji staży i praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu w GUM;
  7. działań informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną Uniwersytetu i GUM;
  8. działań popularyzujących wiedzę z obszaru metrologii w postaci wspólnych publikacji.
do góry