Nawigacja

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Autor : Maciej Gruszczyński
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

16 lutego przedstawiciele Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Warszawskiej podpisali porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości, w tym współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych.

Celem podpisanego porozumienia jest uszczegółowienie i rozwijanie współpracy, która została wcześniej sformalizowana w dniu 29.09.2020 r. poprzez podpisanie porozumienia ramowego pomiędzy GUM a Politechniką Warszawską. Porozumienie ma na celu współpracę w obszarze rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości, testowanie aparatury pomiarowej, wykorzystując dostępną infrastrukturę badawczą oraz współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych. Przedmiotowe porozumienie o współpracy jest w szczególności pierwszym krokiem do efektywnego wykorzystania potencjału, zasobów i usług, będących wynikiem realizacji projektów CENAGIS (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych) przez Politechnikę Warszawską oraz ŚKLGUM (Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1) przez GUM.

Sygnatariusze porozumienia uznali również, iż w ramach współpracy zostaną podjęte działania prowadzące do uruchomienia w przyszłości serwisu modelowania fizycznych i geometrycznych cech współczesnej geodynamiki regionu gór Świętokrzyskich, który wspierałaby funkcjonowanie aparatury pomiarowej i stosowanie technik pomiarowych, o wysokiej klasie dokładnościowej, w laboratoriach kampusu GUM w Kielcach. 

  •  Dwóch mężczyzn w garniturach i maseczkach siedzi przy stole i podpisuje dokumenty. Z lewej strony widać monitor z wyświetlonym czasem urzędowym, nadzorowanym w GUM. Za mężczyznami flagi Polski i Unii Europejskiej, na ścianie stare zdjęcie.
  •  Na zdjęciu widać pięciu stojących mężczyzn w garniturach i maseczkach. Dwóch z nich trzyma w rękach dokumenty. Za mężczyznami flagi Polski i Unii Europejskiej, na ścianie stare zdjęcie.
  •  Na zdjęciu dwóch mężczyzn w garniturach i maseczkach ściska sobie dłonie w geście gratulacji i przekazuje dokumenty w teczkach. Za mężczyznami flagi Polski i Unii Europejskiej, na ścianie stare zdjęcie.
  •  Ośmiu mężczyzn w garniturach i maseczkach pozuje do zdjęcia. Dwóch z nich trzyma granatowe teczki.
do góry