Nawigacja

Aktualności

22.01.2021Nowy numer Biuletynu GUM Metrologia i Probiernictwo

Autor : Paweł Fotowicz, Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Na stronie internetowej GUM został opublikowany kolejny zeszyt Biuletynu Metrologia i Probiernictwo w nowej, bardziej atrakcyjnej, szacie graficznej.

W zeszycie na wyróżnienie zasługują artykuły poświęcone projektom realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej, które dotyczą dystrybucji czasu urzędowego oraz realizacji usług w sprawach tachografów. Należy też zwrócić uwagę na materiał opisujący europejski projekt metrologiczny wspierający rozwój nanotechnologii, realizowany we współpracy z Politechniką Wrocławską, w ramach programu EMPIR. Z wynikami już zrealizowanego projektu, w ramach tego programu, dotyczącego nowych certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci roztworów wzorcowych etanolu, można zapoznać się w kolejnym obszernym artykule.

Ręka trzyma otwarty środek biuletynu GUM metrologia i probiernictwo. Po lewej stronie zdjęcia, na prawej karcie tekst.

Na łamach Biuletynu goszczą również materiały poświęcone aktualnym pracom wykonywanym w laboratoriach GUM, jak i administracji terenowej. Na uwagę również zasługuje wywiad dotyczący inkaskich miar.

Okładka Biuletynu GUM nr 2 w 2020 roku. Na okładce w odcieniach niebieskiego i granatowego wizualizacja zegara. Z lewej strony okładki tytuły artykułów.

Biuletyn GUM Metrologia i Probiernictwo

Publikacja nr 8 - Grudzień 2020

ISSN 2300-8806

wersja MIP grudzień 2020 ISSUU

do góry