Nawigacja

Aktualności

55 posiedzenie CIML online

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

W dniach 20-22 października br. odbyło się posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej (CIML), jednego z głównych organów roboczych i decyzyjnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej.

Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w formie zdalnej.

Podczas serii spotkań szczególną uwagę skierowano na wyzwania stojące przed organizacją, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19. Zwrócono uwagę na potrzebę prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w medycynie, co jest szczególnie istotne w obecnym czasie. Ponadto, zatwierdzono kilka publikacji OIML (m.in. zaleceń) w zakresie odmierzaczy do paliw, wag czy wielowymiarowych przyrządów pomiarowych. Dyskutowano nad zwiększeniem promocji i rozpoznawalności OIML poprzez m.in. zwiększenie ilości artykułów zamieszczanych w biuletynie OIML. Jedną z kwestii poruszanych podczas spotkania był także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komitetu ds. zarządzania systemem certyfikacji OIML (przedstawiciele Wlk. Brytanii i Australii).

 

Dokumenty dotycząc spotkania są dostępne pod adresem http://online-55ciml.oiml.org/ciml

  •  Po lewej zdjęcie przyrządu pomiarowego. Po prawej logotyp OIML, poniżej napis "Online 55th CIML Meeting. 20-22 October 2020".
do góry