Nawigacja

Aktualności

15.10.2020Podpisane porozumienie o współpracy GUM z Politechniką Warszawską oraz z Politechniką Wrocławską

Autor : Weronika Gaweł
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Prezes Głównego Urzędu Miar zawarł dwa porozumienia z rektorami uczelni wyższych: Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską oraz Porozumienie o współpracy z Politechniką Wrocławską.

Zdjęcie pracownika głównego urzędu miar przy maszynie do pomiaru kształtu, na dole zdjęcia pasek z logotypami GUM, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej.

W ramach porozumień podejmowane będą wspólne działania w celu wsparcia innowacji i postępu technologicznego w Polsce poprzez:

  • inicjowanie i realizowanie wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach obopólnego zainteresowania, w szczególności w obszarze metrologii, 
  • praktyczne wykorzystanie wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej i przemysłowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
  • wzajemną pomoc przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz pracowników GUM,
  • wzajemne konsultacje i doradztwo naukowo-techniczne, 
  • transfer wiedzy poprzez współorganizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych, 
  • organizację staży i praktyk zawodowych dla studentów w GUM, 
  • działania informacyjno-promocyjne w celu zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną stron, 
  • działania popularyzujące wiedzę z obszaru metrologii, między innymi w postaci wspólnych publikacji.
do góry