Nawigacja

Aktualności

Godzina dłużej na spanie. 25 października nastąpi zmiana czasu

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

W nocy z soboty na niedzielę (24/25 października 2020 r.) cofniemy wskazówki zegara z godziny 3:00 w nocy na godzinę 2:00, tym samym przechodząc na czas środkowoeuropejski.

zmiana czasu z letniego na zimowy w 2020 roku - Zdjęcie panoramy podświetlonej Warszawy o zmierzchu. Widok z drugiego brzegu Wisły. Na pierwszym planie rzeka Wisła, na dalszym widać zachodni brzeg z rozświetlonymi ognikami. Z różnych punktów miasta wychodzą kropki prowadzące do narysowanych zegarków.

Czas ten inaczej nazywamy zimowym, zwykłym lub naturalnym, właściwym dla środkowoeuropejskiej strefy czasowej.

Przypomnijmy, że kwestie związane z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce reguluje Ustawa o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku. Zgodnie z przepisami tej ustawy organem uprawnionym do utrzymywania czasu urzędowego, czyli czasu środkowoeuropejskiego i letniego czasu środkowoeuropejskiego w okresie jego obowiązywania, uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz rozpowszechniania sygnałów tych czasów jest Prezes Głównego Urzędu Miar. Zadanie to realizuje Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, generując polską atomową skalę czasu UTC(PL) i wyznaczając czas urzędowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego, jakkolwiek ustala Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1833), to wynikają one wprost z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego.

Pomimo, że w 2018 roku Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego (wyrażony w Rezolucji z dnia 8.02.2018 r.), podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej czasu letniego (wyprzedzającego o godzinę standardowy czas strefowy) i związanych z tym zmian czasu, jak dotychczas nie zapadły ostateczne wiążące decyzje dotyczące odstąpienia od zmian czasu i przejścia wyłącznie na czas letni lub czas zimowy. Prace w tym zakresie zostały dodatkowo spowolnione przez pandemię koronawirusa.

Więcej informacji na temat aktualnej dyskusji nad rezygnacją ze zmian czasu, znajdą Państwo w naszym artykule, zaktualizowanym w br.,: „Zmiany czasu czy rezygnacja ze zmian czasu?”.

Zapraszamy również do zapoznania się z dynamicznymi mapami zmian godzin wschodu i zachodu słońca oraz długości dnia na obszarze naszego kraju.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą aplikacją Czas GUM 

do góry