Nawigacja

Aktualności

01.07.2020Podpisanie umowy intencyjnej pomiędzy Politechniką Białostocką i OUM w Białymstoku

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Porozumienie, które zostało zawarte 30 czerwca 2020 r., zakłada kształcenie specjalistów, wspólne badania i granty oraz umożliwianie studentom praktyk zawodowych.

Umowę intencyjną podpisali, w obecności Prezesa GUM dr hab. inż Radosława Wiśniewskiego, prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej oraz Mirosław Wnorowski p.o. Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. 

Pierwsze wspólne przedsięwzięcia będą koncentrowały się m.in. na popularyzowaniu wiedzy o metrologii. Planowane jest zorganizowanie konkursu dla szkół ponadpodstawowych, a także wspólna praca ze studentami nad automatyzacją i informatyzacją stanowisk pomiarowych.

fot. OUM w Białymstoku

do góry