Nawigacja

Aktualności

Znoszenie ograniczeń w działalności Głównego Urzędu Miar

Autor : Rafał Kępka
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 12 ust. 2, w związku z § 22 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) Główny Urząd Miar realizuje obsługę interesantów w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Osoby przebywające na terenie GUM zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej oraz postępowania zgodnie z zasadami obowiązującego reżimemu sanitarnego.

W trosce o ochronę zdrowia klientów oraz pracowników GUM nadal zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy, a procedowanie spraw drogą elektroniczną, np. e-mailem lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

  •  Korytarz wejściowy w Głównym Urzędzie Miar. Widok recepcji, obok na górze elektroniczny zegar wyświetlający czas. Po lewej strony od recepcji widoczny infokiosk.
do góry