Nawigacja

Aktualności

Siódme posiedzenie Rady Metrologii

Autor : Teresa Stachurska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

28 lutego 2020 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się 7. posiedzenie Rady Metrologii działającej przy Prezesie GUM.

Najważniejszym wydarzeniem 7. posiedzenia Rady Metrologii było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących pozytywnego zaopiniowania "Sprawozdania z realizacji rocznego planu działania Głównego Urzędu Miar w 2019 r." oraz "Rocznego Planu działania Głównego Urzędu Miar na 2020 r."

Podczas spotkania omówiono również zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły w GUM w styczniu 2020 r. Dotyczyły one, nadanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, nowego statutu GUM i co za tym idzie opracowanego w GUM nowego regulaminu organizacyjnego.

 

  • Prowadzący VII posiedzenie Rady Metrologii prof. dr hab. inż. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej
    Prowadzący VII posiedzenie Rady Metrologii prof. dr hab. inż. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej
do góry