Nawigacja

Aktualności

09.06.2016Nowe metody testowania produktów aerozolowych - seminarium

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 • Autor - Witold Rzodkiewicz i temat jego seminarium
  Autor - Witold Rzodkiewicz i temat jego seminarium
 • Dyskusja po zakończonej prezentacji
  Dyskusja po zakończonej prezentacji
 • Prezes GUM Włodzimierz Lewandowski podczas otwarcia seminarium
  Prezes GUM Włodzimierz Lewandowski podczas otwarcia seminarium
 • Słuchacze seminarium w GUM
  Słuchacze seminarium w GUM

W środę 8 czerwca br. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się seminarium „Nowe metody testowania produktów aerozolowych do zastosowań w radiografii przemysłowej”. Projektodawcami nowych rozwiązań badawczych są pracownicy Laboratorium Promieniowania Jonizującego i Wzorców Barwy w Zakładzie Promieniowania i Drgań: Witold Rzodkiewicz i Adrian Bożydar Knyziak.

Produkty aerozolowe znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym (dezodoranty), gospodarstwie domowym (środki czyszczące), przemyśle motoryzacyjnym (środki lakiernicze, uszczelniające), a także farmaceutycznym.

Celem opisanych na seminarium badań było opracowanie nowej metody określenia objętości produktów aerozolowych z zastosowaniem radiografii komputerowej. Podczas seminarium p. Witold Rzodkiewicz zaprezentował nowe metody określania produktów aerozolowych z wykorzystaniem promieniowania X na tle już znanych metod. Potrzeba opracowania takiego rozwiązania wyniknęła z praktyki stosowanej w toku kontroli organów administracji miar nad towarami paczkowanymi, do których należą wyroby aerozolowe. Nadzorowi organów administracji miar podlega rzetelność deklaracji producenta w zakresie ilości nominalnej, a stosowane metody określania objętości mają pewne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o rodzaje badanych produktów, jak i wymagania laboratoryjne. Stąd próba opracowania lepszego rozwiązania w Laboratorium Promieniowania Jonizującego i Wzorców Barwy.

Najbardziej uniwersalnym i niezawodnym sposobem określania objętości próbek są badania przy użyciu technologii z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Takie stanowisko pomiarowe zostało zbudowane w Zakładzie Promieniowania i Drgań GUM. Dzięki wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego zamkniętego wyrobu aerozolowego można zajrzeć do wnętrza pojemnika bez jakiejkolwiek ingerencji, uzyskując jednocześnie wyniki, co do oceny jego zawartości.

Obecnie trwają prace nad najnowszą metodą. Związane one są z opracowywaniem algorytmu dla tomografii komputerowej. Najnowsza metoda ma posłużyć do bardzo dokładnego wyznaczenia objętości badanych nie tylko puszek, ale też komór jonizacyjnych o skomplikowanych kształtach. Posiadanie tak bardzo dokładnej metody stworzy możliwość uzyskania wyników o dobrej jakości metrologicznej oraz pozwoli stosować ją nie tylko w radiografii przemysłowej, ale również w ochronie radiologicznej i radioterapii.

Obecny na seminarium Prezes Głównego Urzędu Miar Włodzimierz Lewandowski docenił wagę prezentacji projektów naukowych pracowników GUM poprzez otwarte seminaria. Zadeklarował również, że wszelkie tego rodzaju inicjatywy mogą liczyć na wsparcie kierownictwa Urzędu. Wiceprezes GUM ds. Metrologii Naukowej Włodzimierz Popiołek zauważył, że metrolodzy będą coraz częściej udzielać wsparcia metrologicznego podmiotom zewnętrznym w celu np. potwierdzenia wiarygodności określonych badań czy trafności zastosowanych rozwiązań. Przykładem jest właśnie powyższy cykl badań, zaprezentowany na czerwcowym seminarium.

 

zdjęcia: M. Koszarny (GUM)

do góry