Nawigacja

Aktualności

24.02.2020Znamy hasło i plakat tegorocznego Światowego Dnia Metrologii

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Międzynarodowa społeczność metrologiczna wybrała hasło tegorocznego Światowego Dnia Metrologii. W 2020 roku będą to „Pomiary dla światowego handlu”.

Temat ten został wybrany, aby podnieść świadomość na temat ważnej roli, jaką odgrywają pomiary w globalnej wymianie handlowej, ale i podczas transakcji przeprowadzanych lokalnie, na mniejszą skalę. Celem jest również uświadomienie społeczeństw, że dzięki wiarygodnym pomiarom produkty spełniają właściwe normy i przepisy, a co za tym idzie oczekiwania jakościowe klientów. Rok 2019 był szczególny dla światowej metrologii, był bowiem rokiem redefinicji układu jednostek miar SI, dzięki czemu o metrologii mówiono częściej i więcej, również w mediach. Niełatwo będzie powtórzyć ten sukces w 2020 r., jednak temat przewodni święta, a więc „Pomiary dla światowego handlu” może stanowić ciekawy punkt wyjścia dla wszelkich działań popularyzujących metrologię. 

Od 2000 r. Światowy Dzień Metrologii jest obchodzony tradycyjnie 20 maja dla upamiętnienia pod­pisania w 1875 r. przez przedstawicieli siedemnastu państw Konwencji Metrycznej, będącej początkiem formalnej, międzynarodowej współpracy w dziedzinie metrologii. Traktat ten do dzisiaj stanowi fundament spójnego systemu pomiarowego na całym świecie. Światowy Dzień Metrologii stanowi znakomitą okazję do zwrócenia uwagi społeczeństw poszczególnych państw na rolę, jaką odgrywa ta dziedzina w codziennym życiu. Ma ona znaczenie w odkryciach naukowych i innowacjach, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowym, w poprawie jakości życia i ochronie środowiska.

Właśnie 20 maja, w ponad 80 krajach na całym świecie, w tym także i w Polsce, będą organizowane okolicz­nościowe konferencje, sesje i sympozja poświęcone metrologii.

Projekt Światowego Dnia Metrologii jest realizowany wspólnie przez BIPM i OIML.

Dostępna jest strona internetowa poświęcona ŚDM, prowadzona wspólnie przez dwie organizacje BIPM i OIML.
Zapraszamy >> www.worldmetrologyday.org

do góry