Nawigacja

Aktualności

Cyfryzacja sektora fiskalnego - prezentacja raportu fundacji Warsaw Enterprise Institute

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

10 grudnia w Świetlicy Wolności zaprezentowany został Raport Fundacji Warsaw Enterprise Institute - Wirtualne Kasy - nowy wymiar przedsiębiorczości.

Omówienie kluczowych różnic w modelach cyfryzacji sektora fiskalnego w Polsce i wybranych krajach obszaru CEE, cyfryzacja sektora fiskalnego z perspektywy polskich przedsiębiorców oraz wpływ procesu cyfryzacji usług fiskalnych na redukcję szarej strefy to główne założenia prezentowanego raportu.

Celem raportu było zaprezentowanie wyników analiz rynku oraz przedstawienie ryzyk oraz rekomendacji dotyczących możliwości wdrażania nowego typu urządzeń fiskalnych na rynku. Przedstawione zostały również przykłady wdrożeń w Czechach, które zaprezentowała była Wiceminister Finansów Republiki Czeskiej p. Simona Hornochová oraz w Chorwacji Stjepan Groš, Dyrektor katedry ds. bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności, Uniwersytet w Zagrzebiu.

Podczas otwarcia wydarzenia, prowadzący Pan Kamil Rybikowski, ekspert ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił główne założenia raportu.

Okładka - raport - wirtualne kasy

Kasy wirtualne, czyli pozostając w zakresie słownictwa przyjętego w rozporządzeniu - kasy rejestrujące, mające postać oprogramowania, to nowy etap w zakresie zapewnienia efektywniejszej fiskalizacji na potrzeby funkcjonowania aparatu skarbowego państwa.

Prezes Głównego Urzędu Miar - Radosław Wiśniewski podczas panelu dyskusyjnego podkreślił, że z technicznego punktu widzenia powinniśmy popatrzeć na ten temat bardziej całościowo.

Gdybyśmy popatrzyli na produkty, które mogą się zaraz pojawić na rynku, a dziś tak prawdę nie wiemy jeszcze, jakie one będą, możemy założyć, że nie będą to produkty tylko w rodzaju oprogramowania na dowolną platformę sprzętową. W pracach GUM rozważamy różne grupy produktów, które mogą się pojawić na rynku – dodał. Mogą to być dedykowane urządzenia wyprodukowane dokładnie pod kasy wirtualne, drugie - klasyczne kasy fiskalne z odpowiednimi funkcjami, które docelowo zmienią się z kas online w wirtualne oraz oprogramowanie dostępne na różne platformy sprzętowe, w tym mobilne i ostatnie - dedykowane rozwiązania chmurowe.

Podchodząc do tematu certyfikacji kas wirtualnych, patrzymy na ten temat pod kątem wszystkich 4 grup tych produktów.

Należy pamiętać, że kluczowe będzie tu wyważenie interesów - po jednej stronie wolnego rynku, w tym szerokiego dostępu dla producentów i konsumentów, a po drugiej stronie bezpieczeństwo oraz wymagania stawiane Ministerstwu Finansów. Balansujemy pomiędzy oboma obszarami, aby dostarczyć optymalne rozwiązania.

Prezes Wiśniewski dodał, że na początek planowanej obecnie procedury dopuszczenia urządzeń do obrotu planujemy wprowadzenie czegoś w rodzaju homologacji typu. Dla każdego urządzenia będziemy sprawdzać, czy ten typ spełnia kryteria techniczne zgodne z rozporządzeniem. W tym obszarze współpracujemy blisko z Ministerstwem Finansów.

Jeśli takie urządzenie otrzyma taką homologację, przejdzie do fiskalizacji. Sprawą otwartą są przeglądy i serwis takich urządzeń. Prowadzone prace konsultacyjne mają na celu wspierać otwarty rynek kas fiskalnych w formie oprogramowania.

Należy zwrócić również uwagę na bezpieczeństwo informacyjne po stronie producenta tego rozwiązania. Naszym najważniejszym celem jest dbanie o kulturę materialną naszego kraju. Chcemy, aby stosowane urządzenia były bezpieczne i spełniały wymagania prawa.

Możemy zatem podsumować, że bezpieczeństwo oraz spełnianie wymogów prawnych to najważniejsze kryteria stawiane przed wirtualnymi kasami fiskalnymi.

Raport opublikowany zostanie niebawem na stronie internetowej fundacji.

  •  Pięciu mężczyzn i kobieta siedzi w fotelach, na drewnianym podeście, jeden z mężczyzn trzyma w ręku mikrofon przystawiony do ust.
  •  Trzech mężczyzn w garniturach i kobieta siedzi na fotelach. Dwóch z nich trzyma w rękach mikrofony.
  •  Czterech mężczyzn w garniturach i kobieta w niebieskiej sukience  siedzi na fotelach. Jeden z mężczyzn trzyma w ręku mikrofon.
  •  Na zdjęciu widok sali, na której na drewnianym podeście siedzi pięciu mężczyzn w garniturach i kobieta w niebieskiej sukience. Na pierwszy planie, tyłem do zdjęcia siedzą uczestnicy spotkania przyglądający się osobom na podeście.
do góry