Nawigacja

Aktualności

05.12.2019Szefowie Głównego Urzędu Miar i Instytutu Łączności zawarli porozumienie o współpracy

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Porozumienie podpisali w dn. 4.12.2019 r. Prezes GUM dr hab. inż. Radosław Wiśniewski i Dyrektor Instytutu Łączności dr inż. Jerzy Żurek.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie badań, wzorcowań, porównań międzylaboratoryjnych oraz rozwoju innych obszarów metrologii i zastosowań wzorców. Wspólnym celem jest wykorzystanie potencjału badawczego obu stron i osiągnięcie unikalnych wyników w tych dziedzinach.

Szefowie obu instytucji omówili dość szczegółowo możliwe obszary współpracy, nie omijając jednocześnie istniejących przeszkód formalnych i problemów, a wskazując elementy wspólne i mocne strony, które mogą pomóc w rozwoju kluczowych przedsięwzięć. Pomimo, iż współpraca robocza obydwu instytucji trwa od wielu lat, teraz doszło do jej sformalizowania, co powinno pomóc w realizacji istotnych dla obu partnerów projektów, takich jak: udział w projekcie eMIM (Measurement in Motion), czyli współtworzenie podstaw systemu administracyjnego pomiaru parametrów pojazdów nienormatywnych, certyfikacja oraz rozwijanie metod badawczych przyrządów pomiarowych, w tym przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów, a także rozwijanie w dziedzinie transferu czasu i częstotliwości.  

Dwaj łysiejący mężczyźni w okularach, w garniturach, podpisują kartki papieru z porozumieniem.

do góry