Nawigacja

Aktualności

27.11.2019GUM współzałożycielem WELMEC e.V.!

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

21 listopada 2019 r. Główny Urząd Miar został jednym z państw założycieli WELMEC e.V. - nowej organizacji metrologicznej powstałej na bazie WELMEC (Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej).

Podczas posiedzenia założycielskiego WELMEC e.V. w dn. 21.11.2019 r. Prezes GUM dr hab. inż. Radosław Wiśniewski podpisał akt założycielski organizacji. Podczas spotkania delegaci wybrali nowe władze stowarzyszenia (przewodniczącym został przedstawiciel Szwajcarii, a wiceprzewodniczącym przedstawicielka Austrii). Ponadto, poszczególne kraje zapoznano z pracami nad statutem i regulaminem prac WELMEC e.V., jak również z informacjami finansowymi. Ustalono, że nastepne spotkanie odbędzie się w kwietniu 2020 r. w Berlinie.

WELMEC e.V., w odróżnieniu od poprzednika, ma status stowarzyszenia według prawa niemieckiego, zrzeszającego większość krajów Europy.

do góry