Nawigacja

Aktualności

Pierwsza w Polsce ulica Metrologów

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Uchwałą Rady Miasta Białystok NR XIV/207/19 z dnia 23 września 2019 r. ulicy położonej przy Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku nadano nazwę – Metrologów.

Nowo nazwana ulica położona jest w obrębie nr 8 – Bema, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4, stanowiącej własność Gminy Białystok. Obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LXII/768/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 października 2006 r. i oznaczony symbolem K-10 CPJ – projektowany ciąg pieszo-jezdny.

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Metrologów wystąpiła Organizacja Zakładowa Nr 438 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie z siedzibą w Białymstoku w związku z przypadającą w 2019 r. setną rocznicą powołania Głównego Urzędu Miar, a tym samym utworzenia polskiej administracji miar.

Główny Urząd Miar rozpoczął działalność 1 kwietnia 1919 r. na podstawie Dekretu o miarach, wydanego przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowo powstały urząd podjął dzieło ujednolicenia miar w odradzającym się kraju. Już w 1922 r. uchwalono ustawę o rachubie czasu w Polsce, pierwszą tego typu na świecie. W 1925 r. Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej. Z biegiem lat Główny Urząd Miar poddawany był licznym zmianom – zarówno kompetencyjnym, jak i strukturalnym. Jego losy były ściśle związane z historią naszego kraju. Podczas II wojny światowej, pracownicy Głównego Urzędu Miar, obok pomiarów w laboratoriach, wytwarzali sprzęt gospodarstwa domowego dla ludności i elementy wyposażenia dla podziemia. Dzięki zaangażowaniu, kompetencjom i poświęceniu pokoleń jego pracowników udało się stworzyć sprawną i nowoczesną instytucję, pracującą dla dobra wspólnego wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.

Obecna administracja miar nieprzerwanie od 100 lat stoi na straży rzetelności jednostek miar, stosowanych każdego dnia przez obywateli we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej. Odpowiada za budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar. Kontroluje dokładność wskazań przyrządów metrologicznych, aby zachowane były: uczciwość w obrocie, bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona zdrowia i życia obywateli. Metrologia jest sercem przemysłu i motorem innowacyjności.

Działalność polskiej służby miar najlepiej charakteryzują słowa Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1926 r. Andrzeja Wierzbickiego: Urząd Miar stwarza wokoło obrotu gospodarczego to czyste powietrze, którego nie czujemy, bo nim ciągle oddychamy, ale gdybyśmy je stracili – odczulibyśmy, jakiem jest błogosławieństwem.

Nadanie nazwy ulicy Metrologów jest dowodem uznania za pełną poświęcenia służbę pracowników polskiej administracji miar.

  •  Zdjęcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie nadania nazwy ulicy Metrologów.
  •  Mapka z zaznaczoną na żółto ulicą metrologów.
  •  Zdjęcie budynku Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, obok, na parkingu stoją samochody, na pierwszym planie zielona tabliczka z nazwą ulicy Metrologów.
do góry