Nawigacja

Aktualności

Delegacja Urzędu ds. Ochrony Konsumentów i Nadzoru Rynku Republiki Mołdawii z wizytą w GUM

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

12 lipca br. w GUM odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mołdawskiego Urzędu ds. Ochrony Konsumentów i Nadzoru Rynku. Ze strony GUM, w spotkaniu wziął udział p.o. Prezesa GUM Maciej Dobieszewski oraz przedstawiciele kilku komórek organizacyjnych GUM: Biura Strategii, Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej, Biura Służby Miar, a także przedstawiciele terenowej administracji miar.

Mołdawski urząd, odmiennie od polskiego odpowiednika (UOKIK), ma w swoich kompetencjach nadzór rynku w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych. Podczas rozmowy p.o. Prezesa GUM Maciej Dobieszewski przedstawił najważniejsze informacje o systemie administracji miar w Polsce. Goście zadali również wiele szczegółowych pytań dotyczących przestrzegania m.in. ustawy o towarach paczkowanych, zasad akredytacji, systemu oceny zgodności itp. Przedstawicieli mołdawskiego urzędu interesowały również kwestie związane z szeroko rozumianym nadzorem rynku nad użytkowaniem przyrządów pomiarowych, stosowanych w obrocie – odmierzaczy do paliw, wag itp. Przedstawiciele GUM udzielili szczegółowych wyjaśnień, dotyczących trybu kontroli oraz sankcji wynikających z nieprzestrzegania ustawy Prawo o miarach. Mołdawianie poznali również działania promocyjne i edukacyjne GUM oraz sposoby komunikowania się przedstawicieli administracji miar z klientami, jak również kwestie związane z finansowaniem administracji miar w Polsce. Spotkanie zakończyło się wyrażoną przez obydwie strony chęcią dalszej współpracy oraz podpisaniem stosownego porozumienia o współpracy.   

do góry