Nawigacja

Aktualności

Pierwsza w kraju i Europie konferencja dotycząca certyfikowanych materiałów odniesienia

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

27 czerwca odbyła się unikatowa na skalę krajową i europejską konferencja, pokazująca rolę i znaczenie materiałów odniesienia i ich zastosowania w ustanowieniu spójności pomiarowej oraz monitorowania ważności wyników badań oraz wzorcowań.

Gościem specjalnym konferencji był dr Robert Wielgosz, dyrektor wydziału chemii oraz szef działu usług IT Międzynarodowego Biura Miar, BIPM z siedzibą w Paryżu. Instytucja ta jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za realizację decyzji Generalnej Konferencji Miar i Międzynarodowego Komitetu Miar.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, wspólnie z partnerami z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Polskim Centrum Akredytacji oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym podjęli się organizacji tego szczególnego i pierwszego tego typu wydarzenia w Polsce i Europie, mając nadzieję, ze konferencja stanie się inspiracją rozwoju rynku usług - produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia, spełniających szczególne normy ISO 17034. 

Podjęta tematyka ma szczególnie istotny wpływ dla rozwoju technologii od branży spożywczej, biochemicznej, środowiskowej, bezpieczeństwa pracy i wielu innych.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar przedstawili podczas konferencji wyniki oraz postępy prac GUM oraz OUM Łódź przy produkcji materiałów odniesienia.

Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa pracowników Głównego Urzędu Miar oraz Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi.

do góry