Nawigacja

Aktualności

24.04.2019Szkolenie z zakresu metrologii akustycznej i drgań mechanicznych, realizowane w ramach współpracy Capacity Building EURAMET

Autor : Patrycja Ruśkowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Głównym Urzędzie Miar odbędzie się szkolenie w ramach współpracy międzynarodowej Capacity Building EURAMET.

Jego celem jest pogłębienie wiedzy i doświadczenia technicznego krajowych instytucji metrologicznych NMI/DI w obszarze wzorcowania i badania przyrządów pomiarowych, stosowanych w dziedzinie akustyki i drgań mechanicznych.

Szkolenie adresowane jest do personelu laboratoryjnego NMI/DI, wykonującego wzorcowania oraz badania przyrządów do pomiarów akustycznych i drgań mechanicznych. Od uczestników oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu metrologii akustycznej i/lub drgań mechanicznych.
Szkolenie obejmuje wykłady dotyczące przyrządów stosowanych do pomiarów akustycznych i drgań mechanicznych oraz metod ich wzorcowania, badania, szacowania niepewności pomiarów, a także ćwiczenia praktyczne w laboratorium.

Zgodnie z harmonogramem wykłady będą prowadzone w trybie 2 dni, ćwiczenia – 3 dni.

Zakres tematyczny szkolenia w dziedzinie drgań mechanicznych:

Wykłady:

 • Przetworniki drgań mechanicznych, kalibratory drgań, mierniki drgań, w tym mierniki drgań działających na człowieka (HVM) - różne rodzaje, specyfikacje techniczne, zastosowanie,
 • Metody wzorcowania przetworników drgań mechanicznych (ISO 16063-11 i ISO 16063-21),
 • Metody wzorcowania kalibratorów drgań (ISO 16063-44),
 • Metody wzorcowania HVM (ISO 8041-1: 2017).

Ćwiczenia:

 • Wzorcowanie przetworników drgań mechanicznych,
 • Wzorcowanie kalibratorów drgań,
 • Wzorcowanie mierników drgań.

Termin szkolenia z metrologii drgań: 3-7 czerwca 2019 r.

 

Zakres tematyczny szkolenia w dziedzinie akustyki:

Wykłady:

Akustyczne przyrządy pomiarowe – wymagania i metody wzorcowania w normach międzynarodowych:

 • Mikrofony pomiarowe (seria norm IEC 61094),
 • Kalibratory dźwięku (IEC 60942: 2017),
 • Mierniki poziomu dźwięku (seria norm IEC 61672),
 • Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy (seria norm IEC 61260),
 • Indywidualne mierniki ekspozycji dźwięku (IEC 61252: 1993).

Ćwiczenia:

 • Wzorcowanie mikrofonów  pomiarowych (różne metody),
 • Wzorcowanie kalibratorów akustycznych jedno- i wieloczęstotliwościowych,
 • Wzorcowanie i badanie mierników poziomu dźwięku,
 • Badanie filtrów pasmowych oktawowych i 1/3 oktawowych,
 • Wzorcowanie i badanie indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk.

Termin szkolenia z akustyki: 10-14 czerwca 2019 r.

 

Szkolenie poprowadzą eksperci Głównego Urzędu Miar:

Pani dr Danuta Dobrowolska, Kierownik Laboratorium Akustyki i Drgań,

Pani Joanna Kolasa, Kierownik Pracowni Drgań.  

 

Powyższy program może zostać zmieniony zgodnie z potrzebami uczestników.

 

Uwaga: rejestracja zamknięta!

do góry