Nawigacja

Aktualności

18.04.2019Udział delegacji Głównego Urzędu Miar w 36. posiedzeniu Komitetu WELMEC

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 10-12 kwietnia 2019, w Brnie, z udziałem delegacji GUM, odbyło się 36. posiedzenie Komitetu WELMEC, organu decyzyjnego tej organizacji.

Podczas spotkania poruszono szereg najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania WELMEC. Wśród istotnych punktów obrad znalazła się m.in. dyskusja nad przyszłą formą prawną organizacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest przyjęcie formy prawnej znanej z organizacji EURAMET, czyli stowarzyszenia opartego na prawie niemieckim. Ponadto, uczestnicy dyskutowali nad możliwym połączeniem z EURAMET. Ważnymi decyzjami, podjętymi w ramach posiedzenia, były sprawy kadrowe: wybór nowego przewodniczącego WELMEC, którym został szef Czeskiego Instytutu Metrologicznego, wiceprzewodniczącego (wybór na kolejną kadencję przedstawicielki Austrii) i 4 członków grupy przewodniczącego. W trakcie spotkania przyjęto także raporty z prac grup roboczych WELMEC oraz raporty finansowe.

 

Widok sali konferencyjnej. Po obu stronach sali siedzą uczestnicy spotkania. Mają na stołach ustawione laptopy. Na wprost duży monitor z wyświetlonym tekstem..

 

do góry