Nawigacja

Aktualności

18.03.201915 marca 2019 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się 5. posiedzenie Rady Metrologii, działającej przy Prezesie GUM

Autor : Teresa Stachurska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Najważniejszym wydarzeniem 5. posiedzenia Rady Metrologii było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących pozytywnego zaopiniowania "Sprawozdania z działalności GUM w 2018 r." oraz "Rocznego Planu działania GUM na 2019 r."

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Głównego Urzędu Miar zaprezentowali sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2018 i planów na rok 2019 w trzech obszarach działania: wzorce, technologie i służba miar.

Omówiono zgłoszone przez członków Rady uwagi i opinie do projektów "Sprawozdania z działalności GUM w 2018 r." oraz "Rocznego Planu działania GUM na 2019 r."

Przekazano również informację na temat realizowanego projektu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar oraz obchodów 100-lecia GUM.

Na zdjęciu widać trzy osoby siedzące przy stole, od lewej: p.o. Prezesa GUM Maciej Dobieszewski, Przewodnicząca Rady Metrologii prof. Ewa Bulska, Dyrektor Generalny Urzędu Andrzej Hantz.

do góry