Nawigacja

Aktualności

15.03.2019Zmiana czasu - konferencja w MPiT

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zapraszamy na konferencję dotyczącą tematyki zmiany czasu - aspektów społecznych, gospodarczych, uwarunkowań kulturowych i historycznych.

Konferencja będzie miała charakter informacyjny i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką zmian czasu w Polsce i w innych krajach. Podczas krótkich prezentacji zostaną omówione aspekty społeczne i gospodarcze zmian czasu, uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz wyniki przeprowadzonych przez DOT w MPiT konsultacji i sondaży nt. odstąpienia od zmian czasu.

 

28 marca 2019 r. w godz. 10:00–14:00

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5

Sala „Pod kopułą”

 

9:30–10:00

rejestracja uczestników

Program:

Rozpoczęcie konferencji / Powitanie uczestników

Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu w MPiT

 

10:10–10:30
Zmieniać czy nie zmieniać? - odstąpienie od zmiany czasu w Polsce

Konrad Makarewicz, Zastępca Dyrektora w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, MPiT

 

10:30–10:50 
Zaniechanie zmian czasu w kontekście legislacji europejskiej

Mariusz Biedrzycki,
Wydział Prawa Technicznego w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, MPiT

 

10:50–11:50
Panel prezentacji Głównego Urzędu Miar pt. „Zmiany czasu czy rezygnacja ze zmian czasu? Oceń, które rozwiązanie jest dla Ciebie najkorzystniejsze i dlaczego.”

Wybrane aspekty astronomiczno-geograficzne oraz społeczno-gospodarcze w kontekście zależności między czasem urzędowym a czasem słonecznym na obszarze RP

Dr inż. Maciej Gruszczyński, 
Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości, GUM

 

2.  Uwarunkowania kulturowe i historyczne dotyczące zmian czasu na przykładzie wybranych przypadków państw

  Dr Albin Czubla,
Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości, GUM

 

11:50–12:20

PRZERWA

12:20–12:40 

Zmiana czasu – kontekst efektywności człowieka i gospodarki

Dr Bartłomiej J. Gabryś,
Katedra Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

12:40–13:00
Zmiana czasu a zegar biologiczny człowieka

Dr Michał Skalski,
Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu

 

13:00–13:15 
Potencjalny wpływ zmiany czasu na sektor transportu

Michał Kłokocki, 
Wydział Procesu Decyzyjnego Unii Europejskiej, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Infrastruktury

 

13:15–13:30 
Zmiana czasu a sektor energetyczny

Aleksandra Kułaga,
Wydział Infrastruktury, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Energii

13:30-14:00 
Podsumowanie

Konrad Makarewicz,
Zastępca Dyrektora w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, MPiT

 

Zgłoszenia: zmianaczasu.konferencja@mpit.gov.pl do 25.03

do góry