Nawigacja

Aktualności

Pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego do spraw przepływów

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

15 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego do spraw przepływów. Komitet został powołany Decyzją nr 92 Prezesa GUM z dn. 19 grudnia 2018 r. i ma za zadanie zaopiniowanie działalności Samodzielnego Laboratorium Przepływów.

Do zadań Członków Komitetu należy: przeprowadzenie oceny Laboratorium, obejmującej: a) działanie Laboratorium w kontekście Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar na lata 2018–2021 oraz strategicznych planów krajowych i europejskich, b) zasoby ludzkie, organizację pracy Laboratorium oraz jego infrastrukturę techniczną, c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie metrologii oraz działania wspierające i inspirujące rozwój krajowego przemysłu. Podsumowaniem pracy KT ma być rekomendowanie Prezesowi Głównego Urzędu Miar propozycji działań służących rozwojowi i zwiększeniu efektywności działalności Laboratorium.

W skład Komitetu weszli eksperci: dr Petra Milota z Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Physikalisch-technischen Prüfdienstes (Physico technical testing service of BEV, Austria) oraz dr inż. Jacek Jaworski – Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa w Instytucie Nafty i Gazu – PIB.

Podczas wizyty w GUM, członkowie Komitetu Technicznego zapoznali się z wyposażeniem i możliwościami pomiarowymi Pracowni Przepływu Gazu oraz Pracowni Przepływu Cieczy i Pomiarów Ciepła. Podczas spotkania omówiono bieżącą działalność laboratorium, zaprezentowano wzorce odniesienia będące w gestii laboratorium oraz przeprowadzono wstępną dyskusję na temat możliwych działań służących rozwojowi Laboratorium Przepływów, nie tylko w kontekście strategii na lata 2018–2021, ale również w dłuższej perspektywie czasu.

  • Komitet Techniczny w Laboratorium Przepływów Kilku mężczyzn obserwuje stanowisko pomiarowe w laboratorium. To członkowie Komitetu Technicznego w Laboratorium Przepływów.
    Komitet Techniczny w Laboratorium Przepływów
  •  Kilka osób obserwuje stanowisko pomiarowe w laboratorium.
  •  Kilka osób rozmawia i obserwuje stanowisko pomiarowe w laboratorium.

Powiązane informacje

do góry