Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego z kierownictwem GUM

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

11.01.2019 roku w siedzibie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury odbyło się spotkanie przedstawicieli UW i GUM, którego celem było nawiązanie konkretnych, wspólnych aktywności w obszarze nauk: fizyki, chemii, matematyki, informatyki oraz mechaniki.

Udoskonalenie efektów pracy urzędu stanowiło jeden z powodów, dla których jego przedstawiciele wyrazili zainteresowanie współpracą z naukowcami UW.

Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Społeczność UW tworzy 7,2 tys. pracowników oraz 44,4 tys. osób kształcących się na studiach I i II stopnia, 3,2 tys. na studiach doktoranckich oraz 3 tys. na studiach podyplomowych.

W trakcie piątkowej dyskusji pojawiło się wiele propozycji dotyczących obszarów współpracy UW i GUM. Maciej Dobieszewski, p.o. Prezesa GUM, poinformował o działaniach zmierzających do ustanowienia w CNBCh UW Instytucji Desygnowanej w zakresie wytwarzania i rozpowszechniania wybranych certyfikowanych materiałów odniesienia. Prof. Jolanta Choińska–Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, zapewniła, że władze centralne UW będą wspierać działania jednostek uniwersyteckich i GUM, służące konkretnej współpracy.

Przedstawiciele GUM wyrazili także zainteresowanie pracą studentów III roku informatyki na rzecz przygotowania oprogramowania na potrzeby otoczenia zewnętrznego. Kolejnym obszarem współpracy będą badania dotyczące redefinicji wzorca ampera, prowadzone przez Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM przy współpracy Wydziału Fizyki UW. Ponadto dziekan Wydziału Chemii UW, prof. Andrzej Kudelski, poinformował, że powoła na wydziale koordynatora ds. współpracy z GUM w celu sprecyzowania obszarów i zakresu możliwej współpracy.

Udział w spotkaniu wziął m.in. Maciej Dobieszewski, p.o. Prezesa GUM, dyrektorzy jednostek GUM i kierownicy jego wybranych laboratoriów. Uniwersytet Warszawski reprezentowali z kolei: prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Ewa Bulska, dyrektor CNBCh, prof. Andrzej Kudelski, dziekan Wydziału Chemii, prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki, prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Konrad Zawadzki, zastępca dyrektora CNBCh.

Głównym wynikiem wstępnych rozmów było potwierdzenie obustronnej chęci nawiązania współpracy w obszarze matematyki, informatyki, chemii oraz fizyki. Wśród potencjalnego współdziałania wymieniono też medycynę, w kontekście planowanej federalizacji UW-WUM, a także ściślejszą współpracę CNBCh UW z GUM.

Konkretne przykłady i koncepcje współdziałania zostaną sprecyzowane podczas planowanych spotkań roboczych kierowników wybranych laboratoriów GUM z dziekanami i kierownikami poszczególnych instytutów WMIM, WCh i FUW.

  •  Na zdjęciu po obu stronach stołu siedzą ludzie. Na stole widać: filiżanki, butelki z wodą, kilka laptopów. Na wprost widoczny ekran z wyświetloną stroną prezentacji.
  •  14 osób (11 mężczyzn i 3 kobiety) pozuje do zdjęcia na korytarzu w budynku uczelni.
  •  Na zdjęciu po obu stronach stołu siedzą ludzie. Na stole widać: filiżanki, butelki z wodą, przybory do pisania, kilka laptopów. Na wprost widoczny ekran z wyświetloną stroną prezentacji.
do góry