Nawigacja

Aktualności

10.01.2019Wezwanie programu EMPIR – etap I otwarty

Autor : Patrycja Ruśkowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

9 stycznia 2019 r. EURAMET zainaugurował I etap wezwań EMPIR 2019 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

  • Metrologia dla środowiska (ENV),
  • Metrologia dla energii (ENG),
  • Zagadnienia normalizacyjne (PREN),
  • Potencjał badawczy (RPot),
  • Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET),
  • Wsparcie dla wdrożeń (SIP) – termin otwarcia, jak podano niżej.

Etap I: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte w dniu 16 lipca 2019 r. i zamknięte w dniu 16 września 2019 o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań, problemów lub możliwości dla potencjalnych tematów badawczych (PRT, z ang. Potential Research Topics).

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania EMPIR, będą podlegać dalszej ewaluacji w etapie II.

Etap II wezwania dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności, zostanie otwarty w dniu 13 czerwca 2019 r. i zamknięty w dniu 30 października 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dot. wezwań EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET: msu.euramet.org.

Kontakt z Programme managerem w EURAMET: msu@npl.co.uk

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar: emrp.info@gum.gov.pl

do góry