Nawigacja

Aktualności

27.08.2015Tworzenie międzynarodowych norm prawnych w metrologii prawnej - zaproszenie do współpracy

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Szanowni Państwo,

Rzeczpospolita Polska jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), wiodącej organizacji na arenie międzynarodowej w dziedzinie tworzenia przepisów technicznych w metrologii prawnej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani którąś z dziedzin aktywności OIML i chcielibyście mieć realny wpływ na kształtowanie międzynarodowych rozwiązań prawnych, których wdrażanie na gruncie prawa krajowego, jest obowiązkiem państw członkowskich OIML, zgodnie z Konwencją ustanawiającą Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej z 12 października 1955 r., napiszcie do nas.

Współpraca z Głównym Urzędem Miar zapewni Państwu możliwość zgłaszania swoich opinii i postulatów do kolejnych projektów dokumentów technicznych, na każdym etapie trwania prac w danym obszarze.

Zalecenia techniczne, opracowywane w ramach komitetów i podkomitetów technicznych OIML, stanowią punkt odniesienia dla Komisji Europejskiej, przy tworzeniu prawa unijnego w dziedzinie metrologii prawnej, szczególnie
w zakresie wymagań, jakie muszą być spełniane przez przyrządy pomiarowe przy wprowadzaniu ich na rynek unijny.
Z tego punktu widzenia, nasz aktywny udział w tworzeniu przepisów technicznych otwiera nam drogę do realnego kształtowania prawa w skali całej Unii Europejskiej.

Główny Urząd Miar koordynuje działania Polski w zakresie członkostwa w OIML i prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi grupami producentów, użytkownikami przyrządów pomiarowych, organizacjami konsumenckimi, organami administracji publicznej oraz organami terenowej administracji miar, w zakresie przepisów technicznych, tworzonych przez OIML.

Konsultacje z zainteresowanymi środowiskami prowadzone są drogą elektroniczną i dotyczą konkretnego projektowanego lub nowelizowanego dokumentu. Po zapoznaniu się z przekazanymi przez Główny Urząd Miar materiałami, macie Państwo możliwość zgłoszenia swoich uwag i komentarzy do projektu.

Jak się zgłosić?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, w którym należy określić swoje dane kontaktowe oraz obszar prac technicznych, w których chcecie Państwo uczestniczyć. Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy odesłać na adres poczty elektronicznej: marcin.mikiel@gum.gov.pl.

Pod linkiem znajdziecie Państwo aktualną listę komitetów i podkomitetów technicznych oraz grup projektowych OIML, w ramach których prowadzone są aktualnie prace techniczne.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem marcin.mikiel@gum.gov.pl.

do góry