Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie działalności nowego Urzędu Miar w Białymstoku

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar, od 1 stycznia 2019 r., działalność rozpoczyna Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku.

Obszar działalności Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku obejmuje województwa: podlaskie oraz część mazowieckiego, obejmującą powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, miasto na prawach powiatu Ostrołęka oraz część województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującą powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.

Pierwszym Dyrektorem Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, powołanym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, jest Pan Stanisław Dąbrowski, od lat związany z metrologią wojskową, a w ostatnim czasie pełniący funkcje m.in. Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Miar oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy.

Utworzenie OUM w Białymstoku postulowane było od lat przez lokalne środowiska i społeczność. Liczymy na to, że powołanie OUM w Białymstoku, wraz z wydziałami zamiejscowymi w Ełku, Ostrołęce i Suwałkach przyniesie daleko idące korzyści dla regionu, w którym powstaje i będzie miało znaczący wpływ na jego ożywienie gospodarcze i dalszy dynamiczny rozwój.

Utworzenie okręgu, a dzięki temu wyższa ranga i wyższy stopień realizacji zadań z zakresu metrologii są bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu, przedsiębiorców, handlu i transportu. Przedsiębiorcy i mieszkańcy będą mieli bliżej do urzędu.

Oczekiwanym skutkiem utworzenia nowych ośrodków administracji miar jest ułatwienie dostępu przedsiębiorcom oraz użytkownikom przyrządów pomiarowych do świadczonych przez nią usług, jak również zacieśnienie współpracy z lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju i badań. Rozwój administracji miar w regionie podlaskim, poprzez planowaną rozbudowę katalogu świadczonych usług, będzie zachętą do inwestycji w regionie.

Dotąd w Białymstoku działał Obwodowy Urząd Miar, który obsługiwał całe województwo podlaskie, ale wiele spraw przedsiębiorcy musieli załatwiać np. w Warszawie. Dzięki utworzeniu okręgu przedsiębiorcy będą mieli bliżej, ale też będzie to urząd wyższej rangi i będzie pracował na wyższym poziomie.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok
strona www

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  •  Dwupiętrowy budynek,otoczony drzewami. Na górze napis Obwodowy Urząd Miar.
do góry