Nawigacja

Aktualności

Umowa na dofinansowanie projektu budowy Kampusu GUM podpisana

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

20.12.2018 / Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar Andrzej Hantz podpisali w Kielcach umowę na dofinansowanie projektu budowy „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego”.

Wartość projektu wynosi ponad 162 mln zł. 90 % stanowić będzie dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a 10 % to wkład własny Politechniki Świętokrzyskiej. Realizacja projektu będzie się odbywać w latach 2019-2023. W tym okresie zostaną zaprojektowane obiekty gospodarcze i laboratoria Kampusu, powstanie infrastruktura budowlana wraz z budynkami służącymi do prac badawczych.

Efektem będzie powstanie nowoczesnego laboratorium, które stanie się centrum polskiej metrologii i będzie pracować m.in. na rzecz polskiego przemysłu i podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych. Planowane jest wyposażenie 33 stanowisk laboratoryjnych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w liczbie minimum 45 (dla naukowców oraz pracowników technicznych i administracyjnych), dzięki czemu możliwa będzie realizacja nowych projektów naukowo–badawczych, które przewidziane są w kolejnych latach funkcjonowania Kampusu.

- Polska metrologia czekała na tę chwilę bardzo długo – zauważył dyrektor Andrzej Hantz. - Położenie Kampusu na zboczu wzgórza Hałasa pozwoli nam na przygotowanie takiej organizacji dla stanowisk pomiarowych, aby realizować wszystkie badania na światowym poziomie.

- To jest prezent świąteczny dla regionu - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. - Ta inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób, m.in. parlamentarzystów i wojewody. Jest to jej kolejny etap. Ten projekt, który jest bardzo ambitny, będziemy realizowali w kolejnych latach.

Uczestnicząca w spotkaniu wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka stwierdziła, że Laboratorium powinno stać się wizytówką Kielc. - Tu będą rozwijały się innowacje i powstaną nowe miejsca pracy. Wokół niego będą powstawały firmy, ale także będzie rozwijała się współpraca nauki i biznesu.

Warto przypomnieć, że wniosek o dofinansowanie projektu budowy „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego” złożyło Konsorcjum projektowe GUM i Politechniki Świętokrzyskiej w październiku tego roku. W ramach procedury konkursowej projekt uzyskał pozytywne oceny formalne i merytoryczne. GUM, w oparciu o zdefiniowane wymagania badawcze i metrologiczne, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, przeprowadził konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przyszłego Kampusu. Do konkursu przystąpiło ponad 20 pracowni projektowych z czego 11 złożyło wstępne koncepcje w pierwszym etapie i 2 docelowe koncepcje w drugim etapie. Na 21 grudnia zaplanowane jest ostateczne rozstrzygnięcie konkursu przez Sąd Konkursowy i ogłoszenie wyników. Ze zwycięzcą konkursu architektonicznego w styczniu 2019 GUM podpisze umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Kampusu.

Zdjęcia: Biuro Prasowe Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

https://www.gum.gov.pl/ftp/png/KAMPUS/rpo_ws_znaki_promocyjne_zestawienie3_poglad.png

  •  Przy stole siedzi dwóch mężczyzn i kobieta. Dwóch mężczyzn podpisuje jakieś dokumenty.
  •  Przy stole, w jednym rzędzie siedzi czterech mężczyzn i dwie kobiety. Dwóch mężczyzn podpisuje jakieś dokumenty.
do góry