Nawigacja

Aktualności

22.10.201853. posiedzenie CIML z udziałem przedstawicieli GUM

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 7-12 października br. w Hamburgu, z udziałem delegacji Polski, odbyło się 53. posiedzenie CIML (Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej). W spotkaniu wzięło udział ponad 180 uczestników, w tym ok. 50 przedstawicieli państw członkowskich.

Przedstawiciele państw członkowskich OIML podjęli uchwały dotyczące m.in.: rozpoczęcia prac nad kolejnymi projektami technicznymi, znowelizowania dokumentu dotyczącego systemu certyfikacji OIML, a także spraw kadrowych (dokonano wyboru nowego dyrektora Biura OIML oraz wiceprzewodniczącego Komitetu, przedłużono też kadencję wicedyrektora Biura). Należy podkreślić, że OIML położyło duży nacisk na działalność związaną z pomocą dla krajów z rozwijającymi się systemami metrologicznymi. W tym celu posiedzeniu towarzyszyły warsztaty na temat narzędzi pomocowych, służących ocenie jakości krajowej infrastruktury, w tym metrologicznej.

Zgodnie z uchwałą podjętą podczas posiedzenia, następne spotkanie Komitetu odbędzie się w przyszłym roku w Bratysławie, a gospodarzem posiedzenia w 2020 r. będą Chiny.

Sala obrad podczas spotkania CIML, przedstawiciele państw stoją i siedzą, w tle m.in. roll-up OIML

do góry