Nawigacja

Aktualności

26.10.2018Księga znaku GUM wyróżniona przez jury programu Dobry Wzór 2018

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

25.10.2018 r. podczas gali finałowej system identyfikacji wizualnej Głównego Urzędu Miar otrzymał wyróżnienie - status produktu rekomendowanego przez jury konkursu i zaprezentowany został podczas wystawy, towarzyszącej gali.

Produkty rekomendowane do konkursu Dobry Wzór 2018 – to takie, które zostały uznane za wyróżniające się przez ekspertów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego podczas monitoringu rynku i następnie zgłoszone do konkursu przez producentów czy dystrybutorów. W I etapie oceny wzorniczej eksperci Instytutu wybierają spośród nich te, które przechodzą do finału.

Do dwudziestej piątej, finałowej edycji zgłoszono do konkursu aż 193 produkty i usługi!

Konkurs Dobry Wzór organizowany jest od 1993 roku. Konkurują w nim ze sobą produkty wskazane przez jedyny w kraju, niezależny monitoring wzorniczy rynku. W wyniku monitoringu do konkursu zapraszani są producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia projektowe, których produkty i usługi zostały rekomendowane przez ekspertów Instytutu jako spełniające wymogi dobrego wzornictwa.
Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów.

Celem Konkursu jest wyróżnienie produktów produkowanych seryjnie i usług ogólnodostępnych i masowych, prze- znaczonych dla polskiego konsumenta/użytkownika charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa oraz wspie- ranie ich producentów i dystrybutorów.

Zgłoszone do Konkursu produkty i usługi podlegają dalej dwuetapowej ocenie:

 1. ocenie Komisji Ekspertów (min.6 osobowej), która wyłoni finalistów Konkursu,
 2. ocenie Jury Konkursu (min. 8 osobowe), które wyłoni laureatów Konkursu.

Konkurs jest organizowany w dziewięciu kategoriach:

 1. Dom
 2. Praca
 3. Sfera publiczna
 4. Usługi
 5. Nowe technologie
 6. Grafika użytkowa i opakowania
 7. Nowe materiały
 8. Transport i komunikacja
 9. Moda i akcesoria

Fragment rozkładówki Księgi Znaku GUM. Na stronach przykłady zastosowania znaku identyfikacyjnego GUM w kolorze niebieskim.

Wykonawcą systemu identyfikacji wizualnej GUM jest firma Pro Human Design.

źródło: https://www.iwp.com.pl/2040; https://dobrywzor.com.pl/project/nowy-system-identyfikacji-wizualnej-glownego-urzedu-miar/

do góry