Nawigacja

Aktualności

19.10.2018Czwarte posiedzenie Rady Metrologii

Autor : Teresa Stachurska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

19 października 2018 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar odbyło się 4. posiedzenie Rady Metrologii działającej przy Prezesie GUM.

W trakcie posiedzenia pracownicy Głównego Urzędu Miar zaprezentowali kilka istotnych projektów strategicznych realizowanych w 2018 r. zarówno w GUM, jak i w administracji terenowej. Projekty te dotyczyły działań ujętych w „Czteroletnim strategicznym planie działania GUM 2018-2021”. Ponadto omówiono działalność Komitetów Technicznych, opiniujących działalność laboratoriów GUM. Przedstawiono również listę tematów prac dyplomowych, stanowiących potencjalną ofertę dla instytucji naukowych. Omówiono także wydawnictwa GUM, opublikowane w 2018 r. i plany wydawnicze na rok 2019.

Rada Metrologii, pod przewodnictwem Pani prof. Ewy Bulskiej, przyjęła przez aklamację uchwałę wyrażającą uznanie dla Pana Prezesa dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego (treść uchwały w linku oraz pod tekstem).

Pośrodku stoi kobieta z krótkimi włosami, po bokach siedzi dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach. Na stole przed nimi czajniki, cienkie mikrofony, butelki z wodą, filiżanki, laptopy.

do góry