Nawigacja

Aktualności

Pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Laboratorium Masy

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

22 października 2018 r. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Samodzielnego Laboratorium Masy.

Komitet Techniczny, powołany Decyzją Prezesa GUM, ma za zadanie dokonać oceny Laboratorium Masy, obejmującej m.in. działalność w kontekście: Czteroletniego strategicznego planu działania GUM na lata 2018-2021, a także w aspektach związanych z: zasobami ludzkimi, organizacją pracy oraz jego infrastrukturą techniczną i udziałem laboratorium w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie metrologii. Ocenie poddana zostanie również aktywność we wspieraniu i inspirowaniu rozwoju krajowego przemysłu, z uwzględnieniem poziomu efektów tego rodzaju działalności.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu: Andy Knott z National Physical Laboratory (NPL - Wielka Brytania), inż. Dušcan Trochta z SMU (Słowacki Instytut Metrologiczny), dr hab. Daniel Lisak z UMK w Toruniu. Podczas spotkania omówiono bieżącą działalność Laboratorium, a jego pracownicy zaprezentowali przedstawicielom Komitetu stanowiska pomiarowe w poszczególnych pracowniach. Szczególne zainteresowanie wzbudził pierwszy zbudowany w Polsce komparator masy, znajdujący się w Pracowni Wag i Wzorców Masy.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, każdy z członków Komitetu Technicznego przedstawi Prezesowi GUM w osobnych raportach rekomendacje zawierające propozycje działań służących dalszemu rozwojowi Laboratorium Masy, wraz z oceną dotychczasowej działalności.    

 

  •  W Pracowni Wag i Wzorców Masy trzech mężczyzn przygląda się wzorcom masy znajdującym się pod kloszami.
  •  Dwóch przedstawicieli Komitetu słucha wypowiedzi Kierownika Laboratorium Wojciecha Wiśniewskiego. Na stole pod pokrywami leżą odważniki.
  •  Członkowie Komitetu Technicznego oglądają komparator masy: trzech mężczyzn przygląda się dużej jasnoszarej tubie. Wokół widać również inne osoby.
  •  Członkowie Komitetu Technicznego nachyleni nad komparatorem masy. Pięciu mężczyzn przygląda się jasnoszarej tubie.

Powiązane informacje

do góry