Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Klubu POLLAB w GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

16.10.2018 r. Ponad 60 uczestników, przedstawicieli polskich laboratoriów wzorcujących, zgromadziło spotkanie Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu POLLAB, które odbyło się w Głównym Urzędzie Miar.

Głównymi tematami spotkania były: doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących, porównania międzylaboratoryjne oraz planowana redefinicja jednostek miar. Prowadzącym spotkanie i głównym organizatorem ze strony Klubu Pollab był p. Mariusz Borkowski - Przewodniczący Sekcji Laboratoriów Wzorcujących Klubu Pollab, pełniący również funkcję Dyrektora ds. Jakości w firmie Introl Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny GUM, a zarazem Przewodniczący Komisji Metrologii p. Andrzej Hantz zauważył, że wartością dodaną porównań międzylaboratoryjnych jest jednoczesny udział w nich kilku jednostek, dzięki czemu można sprawdzić, jak poszczególne laboratoria wyglądają na tle innych i wyznaczyć obszary badawcze do udoskonalenia.

Dyrektor Andrzej Hantz podkreślił również, że obowiązkiem GUM jest zapewnienie spójności pomiarowej w kraju, co będzie szczególnie istotne w kontekście planowanego wprowadzenia nowych definicji jednostek miar, odnoszących się do stałych fizycznych.

 

  • Dyrektor Generalny GUM Andrzej Hantz Przemawia Dyrektor Generalny GUM Andrzej Hantz - stoi mężczyzna w ciemnym garniturze i w okularach.
    Dyrektor Generalny GUM Andrzej Hantz
  • Uczestnicy spotkania, w tle prezentacja dr. P. Fotowicza Uczestnicy spotkania siedzą przy stołach, w tle prezentacja dr. P. Fotowicza dotycząca redefinicji jednostek miar
    Uczestnicy spotkania, w tle prezentacja dr. P. Fotowicza
  • Dr Paweł Fotowicz (Biuro Strategii GUM) Wystąpienie doktora Pawła Fotowicza - stoi mężczyzna w okularach i w ciemnym garniturze, obok niego siedzi mężczyzna w koszuli i w okularach.
    Dr Paweł Fotowicz (Biuro Strategii GUM)
do góry