Nawigacja

Aktualności

Nowoczesny Kampus laboratoryjny GUM w Kielcach - podpisanie umowy konsorcjum

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

13.10.2018 w obecności Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz oraz przedstawicieli GUM i Politechniki Świętokrzyskiej podpisana została umowa konsorcjalna, której celem jest szczegółowe opracowanie oraz realizacja Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”.

Budowa nowoczesnego laboratorium badawczego, które stanie się centrum polskiej metrologii i będzie pracować m.in. na rzecz podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym – to strategiczny cel podpisanej dziś w Kielcach przez Główny Urząd Miar i Politechnikę Świętokrzyską umowy konsorcjalnej.  

Nowoczesne laboratoria, współpraca ze światem nauki, edukacja bazująca na najnowszych technologiach i odpowiadająca na realne potrzeby rynku, to przepis na innowacyjną gospodarkę - powiedziała Minister Jadwiga Emilewicz. - Budowa Kampusu, czyli nowej przestrzeni laboratoryjno-badawczej GUM na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, wpłynie na wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, sektorem badań, systemem innowacji i przedsiębiorcami. Skupiając wykwalifikowaną kadrę i najnowocześniejszą aparaturę stanie się ważnym ośrodkiem naukowo–badawczym, co przełoży się na rozwój Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Liczę, że Kampus będzie miejscem wyjątkowym, gdzie spotykać się będą ludzie, idee, pomysły, a efekty ich prac będą wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również̇ dla instytucji państwowych"- podsumowała planowaną inwestycję minister Emilewicz.

Nowoczesny Kampus na światowym poziomie

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM będzie posiadał ściśle wpółpracujące ze sobą stanowiska pomiarowe wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę. Całość ma odpowiadać najnowszym trendom światowym, zaspokajając jednocześnie potrzeby przedsiębiorstw i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. 

W Kampusie będą realizowane projekty badawcze, które wynikają z potrzeb zgłaszanych przez krajowy przemysł, służby państwowe i środowisko naukowe. Są to badania dotyczące m.in.:

 1. nowych  technologii w zakresie energetyki,
 2. chorób cywilizacyjnych, nowych leków oraz medycyny regeneracyjnej,
 3. zaawansowanych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, 
 4. nowoczesnych technologii materiałowych,
 5. środowiska naturalnego.

Wzmocnienie współpracy między nauką i biznesem na rzecz innowacji 

Powołanie Konsorcjum GUM–PŚK umożliwi efektywną współpracę naukowo–badawczą, prowadzenie wspólnych projektów, zwiększy potencjał wysoko kwalifikowanej kadry, umożliwi realizację zadań w zakresie działalności gospodarczej, tj. usług badawczych, badań na zlecenie, prac rozwojowych dla sektora przedsiębiorstw. Budowa nowej przestrzeni laboratoryjno-badawczej i realne partnerstwo ze światem nauki przyczyni się̨ też do szybszego unowocześnienia krajowego przemysłu, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Wagę projektu dla Głównego Urzędu Miar i polskiej metrologii uzasadnia Maciej Dobieszewski, p.o. prezesa GUM.

 - Silna, umożliwiająca rozwój krajowa instytucja metrologiczna jest zawsze katalizatorem gwałtownego wzrostu gospodarczego kraju. Dotychczasowe usytuowanie siedziby Głównego Urzędu Miar w budynku zabytkowym, w centrum Warszawy, między innymi ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne, drgania i brak możliwości instalacji nowoczesnej klimatyzacji, uniemożliwia rozwój laboratoriów konieczny dla rozwiązywania podstawowych problemów polskiej gospodarki – podkreślił prezes Dobieszewski. - W krajach gospodarczo rozwiniętych przeniesienie, usytuowanych podobnie jak GUM, siedzib krajowych instytucji metrologicznych nastąpiło w okresie ostatnich 30 lat. Przykładem są tu: USA, Chiny, Korea, Turcja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Wlk. Brytania, Irlandia, Francja, Austria, Finlandia, Szwecja, Norwegia, a nawet Egipt, Grecja i Islandia.

Projektu budowy Kampusu przewiduje też wyposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i aparaturę B+R, aby stanowić zaplecze niezbędne do prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz posłuży do rozpowszechniania na szeroką skalę wyników takich działań poprzez szkolenia, otwarte bazy danych, otwarte oprogramowanie oraz publikacje i / lub transfer wiedzy. 

- Bardzo się cieszę, że Główny Urząd Miar będzie miał swoją siedzibę w Kielcach - gdzie zostanie utworzony główny ośrodek rozwoju, który będzie miał swoich fachowców: doktorów, profesorów, specjalistów i ekspertów – powiedział premier. - Ta niezwykle ważna dziedzina dla rozwoju każdego przemysłu, jaką jest metrologia, stoi np. u podstaw potęgi przemysłu niemieckiego służy gospodarce i całemu przemysłowi. Jak dodał, realizowane i przedstawiane dziś działania na pewno pomogą w rozwoju miasta, który będzie się przekładał na wyższe wynagrodzenia ludzi, którzy tu pracują oraz na wyższy standard życia – zakończył szef rządu.

Według prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego, rektora Politechniki Świętokrzyskiej jest to projekt o bardzo dużym znaczeniu nie tylko dla GUM, ale także dla Województwa Świętokrzyskiego i jego środowiska akademickiego, w tym dwóch największych uczelni – Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

- Województwo Świętokrzyskie uzyskuje Kampus Laboratoryjny o międzynarodowym znaczeniu. Politechnika otrzymuje możliwość współpracy w laboratoriach na światowym poziomie i świadczenia usług badawczo rozwojowych dla przemysłu, a także możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych na skalę międzynarodową, współpracę naukowo–badawczą czy zatrudnienie absolwentów– zaznaczył prof. Trąmpczyński. 

Podkreślił też, że podpisana umowa stanowi istotny, obok studium wykonalności, załącznik do wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”, który winien być złożony do końca października 2018 r. 

Wartość projektu to ok. 160 000 000 zł. Będzie realizowany w latach 2019-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego RPO.

 • Mężczyzna w okularach i garniturze mówi do mikrofonu na scenie. Z tyłu, za nim widać tablicę z napisem: Budowa Kampusu Laboratoriów Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Szczupła kobieta mówi do mikrofonu. Z tyłu, za nią widać tablicę z napisem: Budowa Kampusu Laboratoriów Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Dwóch mężczyzn siedzi przy stoliku na scenie, przekazują sobie teczkę. Z tyłu, za nimi widać tablicę z napisem: Budowa Kampusu Laboratoriów Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Widać grupę elegancko ubranych mężczyzn i kobietę siedzących na krzesłach. Z tyłu, za nimi widać grupę fotoreporterów z aparatami.
 • Pięć kobiet i pięciu mężczyzn, elegancko ubranych pozuje do zdjęcia na niedużej scenie.
do góry