Nawigacja

Aktualności

14.09.2018O historii i przyszłości metrologii podczas 50. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 10-12.09.2019 r. Szczecin i Kopenhaga zamieniły się w stolicę polskiej metrologii.

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów to stałe i cykliczne wydarzenie międzynarodowej rangi. W tym roku po raz pięćdziesiąty środowisko metrologii spotkało się, aby omówić najważniejsze dla przyszłości polskiej metrologii tematy.

Jubileuszowa 50. konferencja metrologów jest okazją do spotkania i rozmów dla naukowców, reprezentujących różne środowiska zajmujące się metrologią na co dzień. Jak powiedział podczas inauguracji Honorowy Przewodniczący Konferencji, prof. Stefan Skubisa: „Są w naszym gronie przedstawiciele metrologii naukowej, prawnej, wojskowej, ale i osoby stykające się z zagadnieniami metrologicznymi w przemyśle. Właśnie dlatego naszą wspólną troską, a jednocześnie wyzwaniem powinna być przyszłość metrologii i podnoszenie jej znaczenia w świadomości elit i społeczeństwa. Jest to cel ambitny i wymagający dużego zaangażowania oraz systematycznej pracy.”

Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, dotyczyła problematyki nauczania miernictwa i odbyła się w 1966 roku w Szczecinie. Wówczas to narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac naukowych, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią.

Tegoroczne sesje naukowe odbyły się na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Konferencja organizowana jest pod patronatem:

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw.
Komisji Metrologii PAN Oddział Katowice
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Prezesa Głównego Urzędu Miar - Dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego

Komitet naukowy L MKM'2018

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec - Politechnika Śląska

Członkowie:

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina, PCz - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO - Politechnika Opolska
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG - Politechnika Gdańska
dr inż. Wojciech Wojtkowski, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO - Politechnika Opolska

Sekretarz
dr inż. Beata Krupanek - Politechnika Śląska

Komitet Organizacyjny L MKM 2018

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG

Wiceprzewodniczący KO
dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz

Członkowie
dr inż. Iwona Iskierka, Politechnika Częstochowska
dr inż. Adam Jakubas, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO - Politechnika Opolska
dr hab. inż. Krzysztof Pacholski, prof. PŁ - Politechnika Łódzka
dr inż. Artur Wollek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Marzena Mięsikowska, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRZ

do góry