Nawigacja

Aktualności

18.06.2018Pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Laboratorium Termometrii

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

18 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Samodzielnego Laboratorium Termometrii GUM

Komitet został powołany Decyzją nr 25 Prezesa GUM z dn. 16 maja 2018 r. Do zadań Członków Komitetu należą: przeprowadzenie oceny Laboratorium, obejmującej: a) działanie Laboratorium w kontekście Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar na lata 2018–2021 oraz strategicznych planów krajowych i europejskich, b) zasoby ludzkie, organizację pracy Laboratorium oraz jego infrastrukturę techniczną, c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie metrologii oraz działania wspierające i inspirujące rozwój krajowego przemysłu. Podsumowaniem pracy KT ma być rekomendowanie Prezesowi Głównego Urzędu Miar propozycji działań służących rozwojowi i efektywności działalności Laboratorium.

W skład Komitetu weszli: dr hab. Anna Szmyrka-Grzebyk, prof. INTiBS PAN; dr Andrea Peruzzi (VSL, Holandia); dr Stephanie Bell (NPL, Wielka Brytania)

Podczas wizyty w GUM, członkowie Komitetu Technicznego zapoznali się z wyposażeniem i możliwościami pomiarowymi Pracowni Temperatury i Pracowni Wilgotności.  

Grupa osób zwiedza laboratorium temperatury, wymieniając uwagi na temat wyposażenia. Jeden z członków KT coś notuje w notesie

Grupa osób zwiedza Pracownię Temperatury

Dr Stephanie Bell rozmawia z Kierownikiem Laboratorium Termometrii Rafałem Jaroszem

do góry