Status obserwatora potwierdzony został pisemną rekomendacją przedstawicieli CCL, a oficjalnie informację na ten temat przekazał na ręce Prezesa GUM dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego Dyrektor BIPM Martin Milton. Pełna lista Członków i Obserwatorów CCL:

Zdjęcie - zrzut ekranu ze strony BIPM, gdzie w tabeli umieszczeni są członkowie i obserwatorzy CCL.

źródło: https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccl/members-cc.html

Kryteria członkowskie: https://www.bipm.org/en/committees/cc/ccl/members-cc.html#criteria

Serdecznie gratulujemy Kierownikowi Laboratorium Długości p. Dariuszowi Czułkowi i pracownikom Samodzielnego Laboratorium Długości.